อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม