องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow มาตรา-9
insert_drive_file ม 9 5 1 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตาม ม7วรรค2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ม 9 7 1 มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ม 9 6 1 สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ม 9 4 1 กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ม 9 3 1 แผนดำเนินงานประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ม 9 1 1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file ม 9 8 2 สิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file ม 9 2 1 นโยบายหรือการตีความฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ม 9 8 1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1