messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
info แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)

ประกาศแผนป้องกันการทุจริต (2566 -2570)