องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผอ.กองช่าง
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษตวรรณ กำลังงาม
ผช.นายช่างโยธา
(นายอุทัย เดชสอน)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(น.ส.รัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร/โทรสาร : 042-530678
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 042530678
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป