องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box ผู้บริหารฝ่ายประจำ
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 083-7789938
นายภควัต พึ่งตัว
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 089-7729597
นางพิศมัย ห่านวิลัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร/โทรสาร : 062-669 9468
นายสุดสาคร ทองหมั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร/โทรสาร : 093-457 4079
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม