องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สำรวจความต้องการฝึกอาชีพ
รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจประเมินความต้องการของกลุ่มสตรี พื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง ณ อาคารผู้งสูงอายุฯ อบต.บ้านผึ้ง
ผู้โพส : admin