องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
play_arrow รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-ประจำปีงบประมาณ-2559
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น-5-ปี
play_arrow แผนสามปี
play_arrow ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
play_arrow รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒราท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
play_arrow รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
play_arrow แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
info รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี 2564
thumb_up รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
folder คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.บ้านผึ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 56
สัปดาห์นี้6,431
เดือนนี้22,980
ปีนี้275,760
ทั้งหมด523,944

volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

camera_alt ภาพกิจกรรม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SelF Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 [3 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ [1 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการตำบลสะอาด ปอดภัย ไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [1 สิงหาคม 2565]
เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 2565 [25 กรกฎาคม 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview590
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview665
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview583
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามน หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview543

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเกรดเกลี่ยไหล่ทาง จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview32
volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

ข้อมูลผู้บริหาร
volume_down ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0819546397/042531611
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0819546397/042531611
นายสมสี แปทา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0854618088/042531612
นายสมสี แปทา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0854618088/042531612
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0813202312/042531614
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0813202312/042531614
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก
โทร/โทรสาร : 0848961305/042530678
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก
โทร/โทรสาร : 0848961305/042530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 083-7789938/04253161
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 083-7789938/04253161
นายภตวัต พึ่งตัว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภตวัต พึ่งตัว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
folder ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2564
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากร ผุ้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
09 ส.ค. 2565
นพ 0023.1/ว 3418 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 65 เรื่อง การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women’s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP
09 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 892 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565
08 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ 888 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2565" รุ่นที่ 2
05 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว 3367 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจาณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล
05 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3369 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ เรื่อง ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2564
05 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 884 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แม่น้ำโขง


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กพส.
09/08/2565
09/08/2565
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กจ.
09/08/2565
09/08/2565
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
สน.คท.
03/08/2565
09/08/2565
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)
สน.บถ.
09/08/2565
09/08/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ