messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
กำหนดหลักสูตรการอบรมประเภททั่วไปและวิชาการ ในการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
ว. 2522 ซักซ้อมโครงการการกำหนดกลุ่มงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
ว 1077 17 ก.ย.64 ตอบข้อหารือการปรับปรุงหัวหน้าส่วนราชการระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305 |
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349 |
แนวทางการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
หลักเกณฑ์โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340 |
คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336 |
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1