messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569 ) ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.256
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ประกาศเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ(PM2.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
find_in_page ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และเตรียมความพร้อม ภาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดนและในพื้นที่จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
find_in_page คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการด้วยระบบ E-Smart Service poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 20 (ทั้งหมด 284 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15