องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file กำหนดวันประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
photo ประกาศภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8