องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน กรณีการรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้ไปโรงพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศวัน เวลา และสถานที่ สรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file แบบโครงการธนาคารนำ้ใต้ดิน (Groundwater Bank) ระบบเปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน และตารางการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
find_in_page ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เรื่อง การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567 รับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)ต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำรายไตรมาสที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศการระวังและป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี 2566-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 20 (ทั้งหมด 248 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13