องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.พระแก้ว จ.สุรินทร์ [29 มิถุนายน 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน [23 มิถุนายน 2565]
ครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟในสถานศึกษาในสังกัด และโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.บ้านผึ้ง ประจำปี 2565 [21 มิถุนายน 2565]
ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันชนเผ่าไทตาดเป็นชนเผ่าที่ 9 ของจังหวัดนครพนม [20 มิถุนายน 2565]
ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [17 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา สังกัด อบต.บ้านผึ้ง [17 มิถุนายน 2565]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาด [16 มิถุนายน 2565]
ประชุมเรื่องการจัดตั้งชนเผ่าไทตาดให้เป็นเผ่าที่ 9 ของจังหวัดนครพนม [16 มิถุนายน 2565]
รับประกาศเกียรติคุณ [15 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 107 รายการ)