องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผอ.กองคลัง
นางสุจิตรา จิ่มอาษา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุ่มรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
(น.ส.เจษฎาพร มงคลเกตุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร/โทรสาร : 042530678
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
คนงานทั่วไป
นายพงศธร พระพรม
คนงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 043530678