องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
verified_user กฎหมาย-ระเบียบ-พรบ
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่) 2 พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เลื่อระดับทั่วไปเป็นวิชาการ ฉ.2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนระดับสายทั่วไป ปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 523
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2548(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและอบต.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
insert_drive_file พรบ.แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุราชการส่วนท้องถิ่น 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1